Diğer
Akreditasyon
Bülten & Yayınlar
Fizyoloji Anabilim Dalları
Etkinlik Takvimi
Yararlı Bağlantılar
Turkish Society of Physiological Sciences

Akreditasyon

Akreditasyon Kurulu ve Program Geliştirme Komisyonu

Derneğimizin 02.11.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulunda TFBD Akreditasyon Kurulunun (TFBDAK) oluşturulmasına karar verilmiştir. Sonraki aşamada, yönergedeki esaslara uygun olarak TFBDAK’a bağlı olarak çalışacak olan Program Geliştirme Komisyonu (PGK) oluşturulmuştur. TFBDAK ve PGK’da görev alan üyelerimizin listesine ulaşmak için tıklayınız.

TFBDAK tarafından öncelikle çalışma yönergesi hazırlanmıştır. Yönergeye ulaşmak için tıklayınız

Daha sonra,fizyoloji uzmanlık eğitimi için mevcut eğitici kapasitesini belirlemek üzere tüm anabilim dalları ile iletişim kurarak uzmanlık programlarında görev alabilecek yetkinlikteki öğretim üyelerinin bilgileri toplamıştır.Bundan sonraki aşamada,bilimsel temellere ve anabilim dallarımızın mevcut kapasitesine dayalı ortak bir program çerçevesi oluşturmak ve süreçleri belirlemek için çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan akreditasyon süreci ile ilgili bilgilendirmeler ve örnek belgeler aşağıda sunulmuştur.

Uzmanlık Eğitim Programı Hedefleri, Genel Bilgiler ve Örnek Belgeler

Uzmanlık eğitim programının hedefleri, yöntem ve süreçler ile kullanılacak örnek formlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Akreditasyon Ölçütleri ve Başvuru Süreçleri

TFBDAK ve PGK tarafından hazırlanan fizyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyon ölçütleri ile akreditasyon başvuru süreçleri ile ilgili belgelere aşağıdaki linklerden başvurabilirsiniz.

** Not: Aşağıdaki belgeler bilgilendirme amaçlı olup, akreditasyon başvuru tarihleri daha sonra ilan edilecektir**

Akreditasyon Başvurusunun Değerlendirmesi

Anabilim dalını ziyaret eden akreditasyon değerlendirme ekibinin kullanabileceği form ve rapor örneğine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.