Dernek
Misyon & Vizyon
Tarihçe
Kurucu & Başkanları
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Bilim Kurulu
Etik Kurul
Akreditasyon Kurulu
Fizyoloji Etkinlikleri

Misyon & Vizyon

I- MİSYON

Toplumun gereksinim duyduğu başta hekimler olmak üzere sağlık personelinin ve veteriner hekimlerin yetişmesinde vazgeçilmez bir temel basamak olan ve bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile evrensel ölçekte bilgi üreten Fizyoloji mensuplarının kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel ortamlar ve olanaklar yaratmak, ülkemizde her basamaktaki Fizyoloji eğitiminin kalite ve standartlarını belirlemek, bu alanda çalışan kişilerin karşılaştığı akademik ve idari sorunlara çözüm aramak ve Fizyoloji camiası içindeki iletişim olanaklarını arttırarak akademik ve sosyal anlamda da birlikteliğini sağlamak.

II- VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, kurumsal kültürü ve güçlü kimliği ile ülkemizdeki tüm Fizyologların kendini ait hissettiği bir bilimsel dernek olmak.

III- DEĞERLERİMİZ

  • Bilimsellik
  • Evrensellik
  • Toplumsal yararlılık
  • Çağdaşlık
  • Yenilikçilik ve Yaratıcılık
  • Katılımcılık
  • Güvenilirlik
  • Etik duyarlılık