Dernek
Misyon & Vizyon
Tarihçe
Kurucu & Başkanları
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Bilim Kurulu
Etik Kurul
Akreditasyon Kurulu
Fizyoloji Etkinlikleri

Yönetim Kurulu

 

 

 

Prof. Dr. Erdal Ağar
(Başkan)

 

Bayram Yılmaz

Prof. Dr. Bayram Yılmaz
(Başkan Yardımcısı)

Vural Küçükatay

Prof. Dr. Vural Küçükatay
(Genel Sekreter)

 

Prof.Dr. Numan Ermutlu
(Sayman)


Selim Kutlu

Prof.Dr. Selim Kutlu
(Yazman)

 Prof.Dr. Fatma Töre
(Üye)

 Doç.Dr. Mümin Alper Erdoğan
(Üye)