Belgeler
TFBD Tüzüğü
Akreditasyon Kurulu Yönergesi
Bilim Kurulu Yönergesi
Etik Kurulu Yönergesi
Kongre Yönergesi
Genç Araştırıcı Ödülü ve İlgili Belgeler
Bildiri Gönderim Kuralları
Bildiri Değerlendirme Hakem Formu
TFBD Doçentlik Başvuru Ölçütleri
Fizyoloji Nedir ?

TFBD Doçentlik Başvuru Ölçütleri
 

Derneğimizin 'Yeterlilik Sınavı ve Akademik Yükseltmeler' çalışma grubu tarafından yapılan "Fizyoloji Alanında Doçentlik Sınavına Başvuru Ölçütleri" çalışması web üzerinde üyelerimiz tarafından anket olarak değerlendirildikten sonra 04/09/2014 tarihinde yapılan Genel Kurul'da tartışılarak kabul edilmiştir.

Belirlenen ölçütler tavsiye niteliğinde olup, adaylara ve doçentlik jürilerinde görev alan hocalarımıza bir kılavuz oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Zorunlu Ölçütler:

 1. Doktora veya uzmanlık derecesini aldıktan sonra en az üç yıl geçirmiş olmak
   
 2. Doktora veya uzmanlık derecesini aldıktan sonraki dönemde yaptığı çalışmalardan SCI veya SCI-E kapsamında altı yayın yapmış olmak (Yayınlardan bir tanesi doktora/uzmanlık tezinden üretilmiş olabilir)

     2a.Yayınlarından en az ikisinde birinci isim veya sorumlu yazar (corresponding author) olmak
     2b. Birinci isim olduğu çalışmalardan en az birini SCI kapsamındaki dergilerde yayınlamış olmak
   
 3. Doktora veya uzmanlık derecesini aldıktan sonraki dönemde; en az biri sözlü sunum olmak üzere; iki ayrı TFBD toplantısında iki sunum yapmış olmak (Bu kriter 2017 yılından itibaren geçerli olacaktır)
   
 4. Aşağıdaki seçmeli ölçütlerden en az üçünü karşılamış olmak
Seçmeli Ölçütler:
 1. Çalışmalarının yayınlandığı dergilerin toplam "impact" faktörünün 10 veya daha fazla olması
   
 2. Web of Science tarafından hesaplanan "h index" değerinin 4 veya daha fazla olması
   
 3. Yapmış olduğu yayınlara 10 veya daha fazla atıf almış olmak
   
 4. Yürütücüsü olduğu en az bir bilimsel araştırma projesini tamamlamış ve sonuçlarını SCI/SCI-E kapsamındaki bir dergide yayınlamış olmak veya TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği vb. (devam eden veya tamamlanmış) projeler için projenin yürütücüsü olmak
   
 5. En az iki yarı yıl uygulamalı ya da teorik önlisans / lisans / lisansüstü ders vermiş olmak
   
 6. Doktora/uzmanlık aldıktan sonra en az bir lisans üstü tez yürütücülüğü yapmak
   
 7. Yurtdışında 3 aydan kısa olmamak üzere akademik çalışma yapmış olmak
   
 8. Kendi çalışma alanı ile ilgili uluslararası kongrelerde sözlü sunum veya konferans vermiş olmak
   
 9. Zorunlu kriterler arasında yer alan yayın kriterinin iki katını sağlamış olmak
   
 10. Patent almış olmak; bir bilimsel dernek veya TÜBİTAK benzeri kuruluş tarafından ödül almış olmak (poster veya sözlü sunum ödülleri için sadece birincilik ödülü geçerlidir)
   
 11. Kitap veya kitap bölümü yazarlığı/editörlüğü yapmak, ulusal veya uluslararası indekslerce taranan dergilerin yayın/danışma/hakem kurulunda yer almak
 
 
Ölçütleri pdf formatında indirmek için lütfen tıklayınız