Dernek
Misyon & Vizyon
Tarihçe
Kurucu & Başkanları
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Bilim Kurulu
Etik Kurul
Akreditasyon Kurulu
Fizyoloji Etkinlikleri

Etik Kurul

Kurul Üyeleri

1) Prof. Dr. Neyhan Ergene - Başkan
Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi

2) Prof. Dr. Nimet Uysal İzgüt - Başkan Yardımcısı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

3) Prof. Dr. Metin Baştuğ - Sekreter
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

4) Prof. Dr. Deniz Erbaş - Üye
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

5) Prof. Dr. İnci Alican - Üye
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

6) Doç. Dr. Hakan Ertin– Etik Uzmanı Üye
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD

7) Prof. Dr. Cahit Bağcı - Üye
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

8) Prof. Dr. Sinan Canpolat - Üye
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

9) Dr. Burak Oymak – Asistan Temsilcisi Üye
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Etik Kurul Başvuruları İçin İzlenecek Yol

  1. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Etik Kurulu tarafından incelenmesini istediğiniz durumlar ve konularla ilgili başvuru için lütfen aşağıdaki talimatları izleyiniz. Herhangi bir konuda başvuruda bulunmadan önce etik kurul yönergesini okumanız faydalı olabilir.
  2. Başvurunuzu Etik Kurul Sekreterliği'ne yazılı olarak, tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü olarak veya elektronik imza ile internet üzerinden yapabilirsiniz.
  3. Başvuru için dilekçe yazın. Dilekçede adınız, soyadınız, adres ve diğer iletişim bilgileriniz, T.C. kimlik numaranız ve imzanız bulunmalıdır.
  4. Bu bilgileri içermeyen, sahte kimlik bilgileri ile yapılan başvurular ya da imzasız dilekçeler incelemeye alınmaz.
  5. Dilekçenizde, etik ilkeye aykırı davranış iddianıza ilişkin bilgileri açık ve ayrıntılı olarak belirtin; iddianızı, kişi, zaman ve yer belirterek somutlaştırın.
  6. Etik Kurul incelemesinde kullanılmak üzere konu ile ilgili her türlü belgeyi dilekçeniz ekinde verin; tanık ve diğer delilleri belirtin.
  7. Başvurunuzla ilgili süreç, aşağıdaki şekilde yürütülecektir. Size sonuç, TFBD Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru adresi:

Prof.Dr. Metin Baştuğ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Morfoloji Binası Kat:4
Sıhhiye, ANKARA
e-posta: etik@tfbd.org.tr

Etik Kurulu Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

ETİK KURUL SÜREÇ ŞEMASI:

Etik Kurul Şeması