Belgeler
TFBD Tüzüğü
Akreditasyon Kurulu Yönergesi
Bilim Kurulu Yönergesi
Etik Kurulu Yönergesi
Kongre Yönergesi
Genç Araştırıcı Ödülü ve İlgili Belgeler
Bildiri Gönderim Kuralları
Bildiri Değerlendirme Hakem Formu
TFBD Doçentlik Başvuru Ölçütleri
Fizyoloji Nedir ?

Kongre Yönergesi

Fizyoloji Ailesinin Değerli Üyeleri;

Derneğimizin 14 Ocak 2012 tarihinde yapılan 1. Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, derneğin ve üyelerimizin öncelikleri göz önünde bulundurularak altı adet çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmişti. Bu gruplardan biri olan ‘Kongre ve Sempozyumlar Çalışma Grubu’, Prof. Dr. Nevzat Kahveci koordinatörlüğünde yürüttüğü çalışmalarını tamamladı. Çalışmalara katılan grup üyelerine ve grupta olmadığı halde yazılı ve sözlü olarak bu konuda değerli katkılar sağlayan tüm üyelerimize içtenlikle teşekkür ederiz. 

Hepimizin ortak hedefi, neredeyse kırk yıldır düzenlenen ulusal kongrelerimizin bilimsel düzeyini arttırmak, başta genç meslektaşlarımız olmak üzere hepimizin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttıran toplantılar haline gelmesini sağlamak. Kongreler aynı zamanda senede bir kez de olsa ailemizin bir araya geldiği ve aramıza yeni katılan meslektaşlarımızla tanışma fırsatı bulduğumuz sosyal ortamlar olma özelliğini de taşıyor.

Çalışma grubu tarafından hazırlanan ve TFBD Yönetim Kurulu’nun 02/02/2013 tarih ve 2 nolu kararı ile yürürlüğe giren “Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongre Düzenleme Yönergesi”nin hem derneğimizin kurumsallaşması açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyor, hem de kongrelerimizin bilimsel ve sosyal açıdan daha iyi düzeylere gelmesine yardımcı olacağını umuyoruz. Yönergeyi daha da geliştirmek için katkı ve desteklerinizi de her zaman bekliyoruz. Saygılarımızla.

TFBD Yönetim Kurulu

 

Kongre düzenleme yönergesini görmek için lütfen tıklayınız.