Dernek
Misyon & Vizyon
Tarihçe
Kurucu & Başkanları
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Bilim Kurulu
Etik Kurul
Akreditasyon Kurulu
Fizyoloji Etkinlikleri

Fizyoloji Etkinlikleri

TFBD Fizyoloji Etkinlikleri, araştırmalarda kullanılan güncel deneysel yöntemlere ait becerilerin kazanılması ve temel teorik kavramların geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek etkinlikleri kapsar. Fizyoloji Etkinlikleri bir çatı niteliğinde olup, Fizyologların ve Fizyoloji Anabilim Dallarının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, tüm yıla yayılmış eğitim etkinliklerini organize etmeyi hedeflemektedir.
Etkinlik kapsamında uygulama ve laboratuvar eğitimleri, teorik güncelleme eğitimleri ve (araştırma becerileri, mesleki etik, sunum ve makale hazırlama kursları gibi) diğer alanlarda etkinlikler düzenlenmesi planlanmıştır.

ETKİNLİK TÜRLERİ
Uygulama ve Laboratuvar Eğitimleri

 1. Bu etkinlikler, Fizyoloji alanında kullanılan laboratuvar becerilerini kazandırmak veya geliştirmek amacıyla düzenlenir. Eğitimin hedefi araştırma veya rutin hizmet amacıyla uygulanan yöntemlerin yaygınlaştırılmasıdır. Katılımcı sayısı ve özellikleri sınırlı tutulan eğitsel etkinliklerdir.
 2. Teorik Güncelleme Eğitimleri
  Fizyoloji alanında belli bir konuda son yıllarda meydana gelen yenilikleri katılımcılara aktarmayı hedefleyen etkinliklerdir. Etkinlik süresinde sınırlama olmamakla birlikte 2 günü geçmemesine dikkat edilir.
 3. Diğer Eğitim Etkinlikleri
  Yukarıda söz edilen iki başlık altına girmeyen ancak, Fizyologların yararlanabileceği ve mesleki anlamda kendilerini geliştirebilecekleri diğer konularla ilgili etkinliklerdir. Bunlar, mesleki etik, makale ve sunum hazırlama becerileri ve benzeri konular olabilir.

 Genel Bilgiler

 • Fizyoloji Etkinlikleri TFBD Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu veya etkinlik düzenlemek isteyen tüm TFBD üyeleri tarafından önerilebilir. Etkinlik programı önerildikten sonra TFBD Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak uygulanır.
 • Ayrıca tüm Fizyologlar, eğitim almak istedikleri konu başlıklarını info@tfbd.org.tr ve/veya alkac@istanbul.edu.tr adresine yazarak talepte bulunabilirler. TFBD Yönetim Kurulu, bu talepleri olanaklar çerçevesinde değerlendirir.
 • Yönetim Kurulu, bu talepleri olanaklar çerçevesinde değerlendirir.
 • Etkinlikte konusunda uzman araştırmacı ve eğitimcilerin görev alması hedeflenir.Etkinliğin yapılacağı merkez, genel istek göz önünde bulundurularak TFBD Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
 • Etkinlik sonunda eğitimin verimliliğini, programın ve katılımcıların başarısını ölçmek ve gelecekteki faaliyetlere yön vermek amacıyla katılımcılara sınavlar uygulanır.
 • Etkinliği başarıyla tamamlayan katılımcılara etkinliğin türüne göre isimlendirilen TFBD katılım belgesi verilir.
 • Etkinliğin türü ve katılımcı profiline göre, gerekli ise TTB tarafından TTB-STE kredilendirmesi için başvuru yapılır.
 • TFBD bu etkinliklerde sunulan tüm konuşma metinleri, slaytlar ve diğer tüm eğitim materyallerini, konuşmacının onayını alarak kullanma ve yayma hakkına sahiptir.
 • Başvuru formları, etkinlik TFBD ile bağlantılı düzenlenmek istendiğinde doldurulacaktır, bağımsız etkinliklerin duyurusu bu kapsamda değildir.

Fizyoloji Okulu düzenleme başvuru formu için tıklayınız.

Sempozyum düzenleme başvuru formu için tıklayınız.

Seminer düzenleme başvuru formu için tıklayınız.

2017 YILI ETKİNLİKLERİ

1) Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu: TFBD & Erciyes Üniversitesi, Genom ve Kök Hücre Merkezi Ortak Etkinliği, Koodinatör: Prof. Dr. Sami Aydoğan, 24-25 Mart 2017, Kayseri. Fotoğraflar için tıklayınız.
2) 6. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu: TFBD & Trakya Üniversitesi Ortak Etkinliği, Koordinatör: Prof. Dr. Selma Arzu Vardar, 18-19 Mayıs 2017 Edirne. Sempozyum kitapçığı için tıklayınız.
3) Moleküler Teknikler ve Fizyolojideki Uygulama Alanları-3: TFBD & Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ortak Eğitim Etkinliği, Koordinatör: Prof. Dr. Nilüfer Erkasap, 01-03 Haziran 2017, Eskişehir. Fotoğraflar için tıklayınız.

2016 YILI ETKİNLİKLERİ

1) Nöron Kültürü Kursu (TFBD & Medipol Üniversitesi Ortak Etkinliği, Koordinatör: Prof. Dr. Gürkan Öztürk). Etkinlik ile ilgili döküman ve resimler için lütfen tıklayınız.
2) Mini Symposium: Some Developments of Medical Physiology (TFBD & Namık Kemal Üniversitesi Ortak Etkinliği, Koordinatör: Prof. Dr. Hasan Erdoğan). Etkinlik ile ilgili döküman ve resimler için lütfen tıklayınız.
3) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu, (TFBD & Gaziantep Üniversitesi Ortak Etkinliği, Koordinatör: Prof. Dr. Cahit Bağcı). Etkinlik ile ilgili döküman ve resimler için lütfen tıklayınız.

2015 YILI ETKİNLİKLERİ

1) Moleküler Teknikler ve Fizyolojideki Uygulama Alanları (TFBD & Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Ortak Etkinliği, Koordinatör: Prof. Dr. Nilüfer Erkasap). Etkinlik ile ilgili döküman ve resimler için lütfen tıklayınız.
2) V. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu (TFBD & Selçuk Üniversitesi Ortak Etkinliği, Koordinatör: Prof. Dr. Nilsel Okudan). Etkinlik ile ilgili döküman ve resimler için lütfen tıklayınız.

2014 YILI ETKİNLİKLERİ

1) Moleküler Teknikler ve Fizyolojideki Uygulama Alanları (21-23 Mayıs 2014).
2) Egzersiz (Spor) Fizyolojisi (19-20 Haziran 2014).