Dernek
Misyon & Vizyon
Tarihçe
Kurucu & Başkanları
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Bilim Kurulu
Etik Kurul
Akreditasyon Kurulu
Fizyoloji Etkinlikleri

Bilim Kurulu

ÜYELER

1. Hücre Fizyolojisi Grubu Süleyman Sandal
2. Kardiyovasküler Sistem Grubu Eylem Taşkın Güven
3. Endokrin–Metabolizma Grubu Ahmet Ayar
4. Sinir Sistemi – Sinirbilim Grubu Bayram Yılmaz
5. Boşaltım Sistemi Grubu Nazan Dolu
6. Üreme Sistemi Grubu Sinan Canpolat
7. Elektrofizyoloji Grubu Mehmet Yıldırım
8. Spor – Egzersiz Fizyolojisi Grubu Özgür Kasımay
9. Kan – İmmun Sistem Grubu Hale Sayan Özaçmak
10. Solunum Sistemi Grubu Metin Baştuğ 
11. Gastrointestinal Sistem Grubu Burcu Gemici Başol
12. Fizyoloji Eğitimi Grubu Selim Kutlu
13. TFBD-YK Temsilcisi Fatma Töre

Bilim Kurulu Başkanı: Prof.Dr. Hale Sayan Özaçmak 

Bilim Kurulu Sekreteri: Prof.Dr. Özgür Kasımay

Bilim Kurulu’nun Görevleri

I. Ulusal Fizyoloji Kongresi ile ilgili görevler

 1. Kongrenin bilimsel programını ve gerekirse o kongreye yönelik tema/temaları belirler.
 2. Davetli yabancı/yerli konuşmacıları belirler.
 3. Her kongrede tema/temalara uygun yabancı konuşmacıları Kongre Düzenleme Kurulu’na önerir.
 4. Konferans ve panel programını oluşturur.
 5. Program ve konuşmacı uygunluğuna göre, her kongre içinde halka açık bir konferans düzenlenebilir. Bu konferansın konusu tema/temalara uygun olarak seçilir.
 6. Oturum başkanlarını belirler
 7. Poster ve sözlü bildiri başvurularını değerlendirir. TFBD-BK üyeleri bu amaçla kendi alanlarında yetkin isimlerden hakemler belirleyebilir (örneğin her 10 bildiri için bir hakem). Bu hakemlerin isimleri kongre sonrası yayınlanan kesinleşmiş kongre kitabında yayınlanır.
 8. Özellikle poster sunumu yapmak isteyenler dışında, bildirilerin poster veya sözlü olarak sunulması kararını TFBD-BK verir. Bu amaçla, TFBD-BK tüm bildiriler için bir puanlama sistemi oluşturur ve sözlü bildiriler yüksek puan alan bildirilerden seçilir.
 9. Kongre sırasında en iyi poster ve sözlü bildiri ödüllerinin sahiplerini belirler. Bilim Kurulu üyeleri gerekirse kongreye katılan öğretim üyeleri içinden kendi alanlarında yetkin isimlerden hakemler belirleyebilir. Bu hakemlerin isimleri kongre sonrası yayınlanan kesinleşmiş kongre kitabında yayınlanır.
 10. Özellikle sunum yapan genç fizyologların bilimsel tartışma ortamından daha çok yararlanabilmesi için, poster sunumlarının tartışılmasını özendirir ve gerekli zamanı ayırır. Bu durum, sözlü sunumların sonundaki tartışma süreleri için de geçerlidir. Bu tartışmaların gereğine uygun şekilde yapılabilmesi için TFBD-BK görevlendirdiği hakemlerden yardım isteyebilir.

Bildiri Değerlendirme Formu için tıklayınız: PDF  veya DOC.

II. Genç Araştırıcı Ödülü ile ilgili görevler

 1. Başvuruların değerlendirilmesi için bir puanlama sistemi oluşturur ve TFBD-YK’na sunar. Puanlama sistemi TFBD-BK’nun önerisi ve TFBD-YK’nun onayı ile değiştirilebilir.
 2. Puanlama sistemine göre başvuruları değerlendirir. Bu amaçla gerekirse, TFBD-BK dışındaki yetkin bilim insanlarından görüş alır.
 3. Değerlendirme sonuçlarını TFBD-YK’na sunar.

Genç Araştırıcı Ödülü Değerlendirme Formu için tıklayınız: PDF veya DOC.

III. Diğer görevler

 1. Türk Fizyoloji alanının bilimsel standartlarını yükseltmek için gerekli her türlü planlama ve önerileri oluşturur.
 2. Akademik yükseltmelerde alana özgü ölçütleri belirler.
 3. Uzmanlık yeterlilik kurulu (board) oluşturulması gerekli olursa kendi içinden bu kurulu oluşturur.
 4. Bilimsel konularda TFBD-YK tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Bilim Kurulu Üyelerinin Atanma Şekli ve Görev Süreleri

Bu konuda detaylı tüm bilgileri TFBD Bilim Kurulu Yönergesi'nde bulabilirsiniz.

Kısaltmalar

TFBD-YK: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Yönetim Kurulu
TFBD-BK: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Bilim Kurulu


Bilim Kurulu  Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilim Kurulu Başvuru Formu'nu indirmek için tıklayınız.

Başvuru formunu doldurduktan sonra info@tfbd.org.tr adresine gönderebilirsiniz.