Dernek
Misyon & Vizyon
Tarihçe
Kurucu & Başkanları
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Bilim Kurulu
Etik Kurul
Akreditasyon Kurulu
Fizyoloji Etkinlikleri

Tarihçe

Türkiye’de bugün bilinen anlamıyla ilk Tıp Fakültesi, Sultan II. Mahmut tarafından 14 Mart 1827 tarihinde Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağında “Tıbhane-i Amire” adıyla Askeri Tıp Okulu olarak kuruldu. Bu okul daha sonraları, 1839 tarihinde “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” adını aldı.

Bu dönemde Fizyoloji dersleri ikinci sınıfta ve Fransızca olarak verilmekteydi. Okulun mezunlarından Dr. Şakir Selim (Şakir Paşa, 1819-1909) Fransa’ya giderek Claude Bernard ile birlikte çalıştı. Daha sonra Türkiye’ye dönen Şakir Paşa, ülkemizdeki modern Fizyoloji eğitiminin kurucusu kabul edilir. Şakir Paşa’nın yetiştirdiği ilk Fizyoloji uzmanı da Prof. Dr. Kemal Cenap Berksoy (1875-1951) oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve 1933 yılında gerçekleştirilen üniversite reformundan sonra, yurt dışından değerli bilim adamlarının da gelmesi sonucu üniversitelerde önemli değişiklikler meydana geldi. Bu dönemde Almanya’dan ülkemize gelen Prof. Dr. Hans Winterstein 1953 yılına kadar İstanbul Üniversitesi’nde çalıştı ve ülkemizde fizyoloji alanının gelişmesine önemli katkılar yaptı. Dr. Winterstein’in yetiştirdiği değerli öğrencilerden biri olan Prof. Dr. Sadi Irmak, aynı zamanda kendisinin derslerde çevirmenliğini de yapıyordu. Bu dönemde İsviçre’den ülkemize gelen bir başka değerli fizyolog, Prof. Nathan Scheinfinkel da önce Ankara, sonra da Ege Üniversitelerinde Fizyoloji kürsülerinin kurulmasına önemli katkılar sağladı ve aynı zamanda bu iki üniversitede dersler verdi. Dr. Scheinfinkel’in yetiştirdiği fizyologlar arasında derneğimizin kurucu üyesi ve ilk başkanı Prof. Dr. Mehmet Akçay da yer alıyordu.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD), 22.04.1959 tarihinde Ankara’da Türk Fizyoloji Cemiyeti adıyla kuruldu. 20 Nisan 1973’de ise ismi Türk Fizyolojik Bilimler Derneği olarak değiştirildi. Derneğin ilk tüzüğünde amaçları şu şekilde sıralanmıştı:

  • Fizyolojik bilimlerde çalışan Türk Bilim adamlarını bir araya toplayarak aralarında mesleki birlik ve dayanışmayı sağlamak,
  • Mesleki alanlarda araştırma, inceleme ve yayın yapmaya ve yaptırmaya çalışmak,
  • Türk milletinin Fizyolojik normlarını bilimsel yoldan çözümlemeye çalışmak ve alandaki bilimsel değerini tanıtmaya çalışmak,
  • Uluslararası kongrelerde memleketi temsil etmek ve Türkiye’nin bu alandaki bilimsel değerini tanıtmaya çalışmak,
  • Dış ülkelerde aynı ve benzeri konularda çalışan ilmi kuruluşlarla işbirliği yapmak gibi amaçlarla Ankara’da kurulmuştur.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği kurucuları:

Prof. Dr. Mehmet Akçay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü
Doç. Dr. Tahsin Akçay Ankara Numune Hastanesi Dahiliye Mütehassısı
Uz. Dr. Turgut Aktürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyopatoloji Enstitüsü
Doç. Dr. Selahattin Akkaynak Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
As. Dr. Turan Bölükbaşı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Eyüp Canat Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyopatoloji Enstitüsü
As. Dr. Rüknettin Tanalp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Enstitüsü
As. Dr. Fuat Taner Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyopatoloji Enstitüsü
As. Dr. Mithat Torunoğlu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyopatoloji Enstitüsü

Ülkemizin en eski ve köklü bilimsel derneklerinden biri olan TFBD’nin kurucularını saygı ile anıyoruz.

Derneğimizde bugüne kadar başkanlık görevi ise  şu kişiler tarafından yürütülmüştür.

1. Prof. Dr. Mehmet Akçay (1959-1972)
2. Prof. Dr. Orhan Andaç  (1972-1980)
3. Doç. Dr. Fuat Taner (1980-1982)
4. Prof. Dr. Rüknettin Tanalp (1982-1982)
5. Doç. Dr. Fuat Taner (1982-1985)
6. Prof. Dr. Nuran Gökhan (1985-1991)
7. Doç. Dr. O. Kerim Başkurt (1991-1995)
8. Prof. Dr. Nimet Ü. Gündoğan (1995-2000)
9. Prof. Dr. Tuncay Özgünen (2000-2003)
10. Prof. Dr. Neyhan Ergene (2003-2011)
11. Prof. Dr. Nevzat Kahveci (2011-2014)
12. Prof.Dr. Ümmühan İşoğlu-Alkaç (2014-2017)
13 Prof.Dr. Erdal Ağar (2017-