• Türkiye
  TFBD - Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
  Türkiye'nin Fizyoloji bilimleri alanında öncü derneği
 • 1-4 Kasım 2023 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi
  48. Ulusal Fizyoloji Kongresi
  1-4 Kasım 2023 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi'nde düzenlendi.
 • Fizyoloji en basit tanımıyla, yaşamın mantığını araştıran bir bilim dalıdır
  Fizyoloji Hakkında
  Fizyoloji en basit tanımıyla, yaşamın mantığını araştıran bir bilim dalıdır
Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu
TFBD Üyeliği TFBD Üyeliği
Kongreler Kongreler
Özel İlgi Grupları Özel İlgi Grupları
Çalışma Grupları Çalışma Grupları
Tarihçe Tarihçe

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD)

TFBD toplumun gereksinim duyduğu başta hekimler olmak üzere, sağlık personelinin ve veteriner hekimlerin yetişmesinde katkı sağlayan ve evrensel ölçekte bilgi üreten Fizyoloji mensuplarının kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel ortamlar ve olanaklar yaratmak, ülkemizde her basamaktaki Fizyoloji eğitiminin kalite ve standartlarını belirlemek amacıyla bu alanda çalışan kişilerin karşılaştığı akademik ve idari sorunlara çözüm aramak ve Fizyoloji camiası içindeki iletişim olanaklarını artırmak gayesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimiz Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, kurumsal kültürü ve güçlü kimliği ile ülkemizdeki tüm Fizyologların kendini ait hissettiği bir bilimsel dernek olmak vizyonuyla ilerlemektedir.


Misyon & Vizyon