İlgi - Çalışma Grupları
Çalışma Grupları

Çalışma Grupları

Derneğimizin çalışma grupları ve bu grupların işlevlerini bu sayfada bulabilirsiniz. Gruplarda çalışmak isteyen veya grup çalışmaları ile ilgili önerileri olan üyelerimiz, grup koordinatörlerine başvurabilirler.

I- İLETİŞİM GRUBU

Koordinatör:

Çalışma Alanları:

 • TFBD web sitesinin çalışır durumda ve güncel tutulması
 • E-posta adreslerinin güncellenmesi
 • Duyuruların ulaştırılması
 • TFBD e-bülteninin hazırlanması

II- DÖKÜMANTASYON GRUBU

Koordinatör:

Çalışma Alanları:

(Tüm belgelere, web sitemizdeki Belgeler menüsünden ulaşılabilir)

III- MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM GRUBU

Çalışma Alanları: Fizyoloji öğrenim hedeflerinin belirlenmesi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu

Koordinatör:

Mezuniyet Öncesi Veteriner Eğitimi Komisyonu

Koordinatör:

IV- MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM GRUBU

Koordinatör:

Çalışma Alanları:

 • TTB Tıpta Uzmanlık Kurulu ile koordinasyonun sürdürülmesi
 • Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin kalite ve standartlarını arttırmak için çalışmalar yapılması

V- TÜZÜK GRUBU

Koordinatör:

Çalışma Alanları:

 • Tüzüğümüzün gereksinimlere göre yasal süreçler doğrultusunda güncellenmesi (Derneğimizin yeni tüzüğü hazırlanmıştır. Ulaşmak için tıklayınız.)

VI- YETERLİLİK SINAVI VE AKADEMİK YÜKSELTMELER GRUBU

Koordinatör:

Çalışma Alanları:

 • Uzmanlık yeterlilik sınavı hazırlıkları (TUS kadro ilanı olmaması nedeniyle bu çalışma yapılmamaktadır.)
 • TFBD Bilim Kurulu'nun oluşturulması ile akademik yükseltmelerle ilgili çalışmaların yapılması

VII- FLUTEM (Fizyoloji Lisansüstü ve Uzmanlık Öğrencileri Temsilciliği) GRUBU

Koordinatör:

Çalışma Alanları:

 • Mezuniyet sonrası fizyoloji öğrencilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak
 • Her platformda gerektiği şekilde temsil edilmesini sağlamak
 • Fizyoloji alanında eğitimin durumunu sistematik bir biçimde tespit etmek amacıyla anketler düzenleyip bu konuda bir veri tabanı oluşturmak