İLGİ - ÇALIŞMA GRUPLARI
Çalışma Grupları
Hücre Fizyolojisi Grubu
Kardiyovasküler Sistem Grubu
Endokrin - Metabolizma Grubu
Sinir Sistemi - Sinirbilim Grubu
Boşaltım Sistemi Grubu
Üreme Sistemi Grubu
Elektrofizyoloji Grubu
Spor - Egzersiz Fizyolojisi Grubu
Kan - İmmun Sistem Grubu
Fizyoloji Eğitimi Grubu
Gastrointestinal Sistem
Solunum Sistem Grubu
Genç Araştırmacılar Grubu